<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


112 Foclóir

Riastaċa .i. sreaḃa, sraṫa.
Riogamaoid, rigmíd;  Ní rioga-
 maoid-ne sin de leas .i. ní
 ṫeastuiġeann san uainn.
Ris .i. leis.
RIṫling .i. ṡleaṁnuiġ d’a
 heiteall.
Ró-ḟeidir .i. d’aiṫin.
Roiṫ .i. roṫa.
Rom-ġoin .i. do ġoin mé.
Ros-ḃia .i. beiḋ agat.
Ruileóg i.i roideóg, no saġas
 saileaige a ḟásas i mbogaċ.
Ruiṫniġeaḋ .i. lasaḋ, gealaḋ.

Saineaṁail .i. fó leiṫ.
Saoḃluċt siaḃairṫa .i. luċt anac-
 air siḋe.
Saoiḃ-ṁillte .i. creaċta.
Scáṫ-ṡluaiġte .i. sluaiġte bréige.
Scoṫ-anḃfanna .i. lag-ḃrioġa.
Seaċa .i. ṫair, ar leaṫ-taoiḃ;
 seaċad .i. ṫart.
Seimeaḋ, seimeana .i. nasca,
 tairngiḋe miona.
Siaḃarṫa, sioṫḃraḋa .i. ag baint
 leis an aos siḋe.
Sianġárṫa .i. cantan seinm, glór.
Sir--do sireaḋ Eaṁain Maċa
 uile ḋó .i. cuarduiġeaḋ.
Sirṫe .i. iarrataisiḋe.
Slátġaire .i. fuaim léasta na 
 sleaġ.
Sladraḋ .i. bualaḋ.
Slat-ḃualaḋ, slad-ḃualaḋ .i.
  léasaḋ, leadraḋ.
Sliasta .i. ceaṫraṁain.
Soiċ .i. ṡín.
Stuaġleirg .i. cromaḋ na gualan.
Suaiṫreaḋ .i. suaiṫreaċt .i.
 saoṫar saiġdiuiriḋe.
Suaṫaintiseaċ .. suaiṫeantasaċ
 .i. iongantaċ, mór-ċáile.
Suḃċas .i. suḃaċas .i. meaḋar, sástaċt.

Taġaill, taḋaill .i. ionsuiḋ, tair
 i ngaor.
Taraill .i. ráinig.
Tairise .i. dílis, buan-seasṁaċ.
---
Ṫéaċtadar .i. ċuadar i ḃfuaire.
Teasc .i. bain, scar, ḋeiġilt.
Teiċeaḋ, teiṫe, ṫeiṫṁe .i. riṫ le
 eagla.
Téid .i. téiġeaḋ, téiġeann.
Teilgṫiḋe .i. caiṫtiḋe, scaoil-
 tiḋe.
Teinneasnaċ -- tinneasnaċ .i.
 mear, luṫṁar, borb, tréan.
Téora .i. a trí.
Tiaġam .i. ṫéiġmís.
Tiḋe .i. tí.
Tiaġam .i. téiġmís.
Tiḋe .i. tí.
Tille .i. tilleaḋ, filleaḋ, casaḋ.
Timḋiḃe .i. gearraḋ, giorruġaḋ,
 críoċ.
Timṫireaċt .i. freastal: dóṫain.
Tinteaṁla .i. fíoċḋa, fraoċḋa,
 teasaiḋe.
Tiomain--ṫ ceileaḃrad .i. ṫairg
 ceileaḃraḋ;  tiomnaḋ .i. fág-
 aint.
Ṫiomsuiġeadar .i. ċrapadar,
 ṫeannadar.
Tlaċt .i. brat.
Toirċe .i. iomċuir clainne, díbirt,
 scarṁain.
Toisc .i. tosca, turas.
Tolg .i. créaċt, máċaill.
Tonnġal .i. cuḃar mór.
Troċ .i. truaġán báis.
Trom-ṫoirċim .i. suan trom.
Truaill .i. dúbla, cuṁdaċ.
Tualain, is tualaing mise ar
 .i. is féidir liom.
Tuaṫ-ċaoċ .i. caoċ, ciontaċ.
Tuisleaḋ .i. sleaṁnaḋ.

Uaṁantar, ná huaṁantar uime
 ṫú;  ná tagaḋ sceón ort i n-a
 ṫaoiḃ.
Úiḋ, uiḋ, i. aire.
Úiréasca .i. lán-tapaiḋ.
Úiréasca .i. lán tapaiḋ.
úirṡeice .i. leac oiġre.
Uṁalḟosaiḋ .i. uṁlaiḋeaċt.
Ur .i. ciuṁais.
Uranna .i. rinne gai.
Urċóid .i. dioġḃáil, lot.
Urċomall .i. geall, cáirdeas.
Urlaiḋeaċt .i. treascairt, lead-
 eaḋ.

----

Muinntir Caṫail, Clodóirí, Baile Áṫa Cliaṫ.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>