<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


Foclóir 111

Forgaḃáil .i. greamaḋ, gaḃáil le
 neart.
Fost .i. cosc, cóiriġ.
Frioṫ-aḋairtiḃ .i. peiliúrṫa
 fillte.
Friṫ .i. ṫárla.
Friú .i. leó, rómpa.
Fuaṫḃróg .i. aprún, léine, éide
 cneis.
Fuiliuġaḋ .i. fuil do ṫarrac.
Fuine, fuineaḋ .i. luiġe gréine;
 go háit a fuineaḋ .i. mar ċuaiḋ
 i luiġe.
Furrán .i. urann, rinn gai.

Gaoi .i. bréag.
Geal-ċruaḋa .i. geal-ċruaiḋe.
Gláṁaḋ .i. aiṫisiuġaḋ, ag taḃairt
 asṁuċáin.
Gnáṫaṁ .i. taiṫiġe.
Go .i. agus;  go mbuaiḋ crota,
 agus deag-ċuma air;  go
 gcumas, gu gcruaḋas, go gcorp-
 aib;  sciaṫ go mbile óir, go
 dtruaill, agus mar soin de.
Gus .i. go dtí.

Igeaḋ .i. greama.
Imċiana .i. a ḃfad i gcéin.
Imḋeaġail .i. cosaint, seaċaint,
 scaraḋ.
Imdiuḃracaḋ .i. caiṫeaṁ, teil-
 gean.
Imiodal .i. éad, fuaṫ, claon-
 aireaċt.
Innḃeaḋa .i. gearrṫa, créaċta.
Ioġuin .i. ’sé sin;  ’sí sin.
Ionlaḋ, ionlaiḋ .i. áit niġeaċáin,
 no ḟoṫraigṫe.
Ionsuiḋe .i. ag taḃairt foġa, ag
 taḃairt fá, ag déanaṁ ar.
Iompa .i. úmpa, orṫa.
Íopaḋ .i. piseóg.
Iorġail .i. gaisce airm.
Ioscada .i. cúla na nglún.
Isam tualaing .i. is féidir liom.

Láṁ--i láiṁ .i. i seilḃ;  do ġaiḃ
 Luġaiḋ do láiṁ .i. ṫóg Luġaiḋ
 air féin.
---
Lánlaṁaiḋ .i. láṁaċ agus gaċ a
 mbaineann leis.
Laoċḋa, laċda .i. mar ba ḋual
 do laoċ.
Los -- a los .i. de ḃriġ, de ḃarr.
Luas .i. luaṫas, mire.
Luid .i. ċuaiḋ.

Macra, macraḋ .i. gasraḋ
 ógánaċ.
Mainíse muineaċa .i. roiġin-
 ċleasa ó ṁuin éaċ.
Mana .i. aḋḃar, rian.
Maoile .i. loime.
Mar--mar do ċualaiḋ .i. an uair
 Ċulaiḋ.
Marab .i. munar.
Maṫa, maiṫe .i. flaṫa, taoisiġ.
Meiḋreaċ, meaḋraċ .i. aeraċ.
Meirtne .i. laige, easba misniġ.
Meoir .i. méir.
Mion-ċoscraḋ .i. gearraḋ,
 réabaḋ, go mion.
Móir-díoṫuiġeaḋ .i. creaċaḋ é
 uile ṫar fóir.
Muir mBeann .i. Muir Meann.
Muirḃḟiġear .i. marḃóċar.
Muirn .i. lúṫġáir ġráḋa.

Naċar .i. nár.
Naoiḋeantaċt .i. óige;  aois leinḃ.
Nuaill-ġriṫ .i. scréaċ.

Ód’ .i. ó do.
Oil .i. maslaḋ, loċt gráin.
Oiriseaṁ .i. coṁnuiḋe, fanṁaint.
Oirleaċ .i. éirleaċ, dian-
 ġortuġaḋ.
Onfais .i. suaṫaḋ.
Óplaċ .i. cloċ ġeal.
Ordán .i. roinnt, cuid.
Orṫain .i. piseóg.

Pianluiḃe .i. luiḃe leiġis.
Pobuill, pobaill .i. brat, éide.

Raċt .i. toċt feirge, buille.
Reiṁeas .i. seal, tamall, ré.
Riaċt .i. ṡroiċ, ċuaiḋ.
Rioċt .i. fuirm, deilḃ.
Rian maḋma .i. raon caillte.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>