<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


110 Foclóir

Coinsgleó .i. iarraċt coṁraic.
Coirr-ḃeara .i. biora casta, 
 cruinne.
Col .i. bac, ropaḋ, briseaḋ
 móide, peaca;  ort do ċol is do
 col duais (col duaḃais) .i.
 droiċ-ċríoċ ort!  Ort do ċol
 is do ċontraċt .i. droċ-raṫ
 ort!
Coṁall .i. coiṁlíonaḋ.
Coṁtraċt .i. feóra.
Cormogal .i. seód, geam, ruaḋ-
 ċloċ luaċṁar.
Cosair-leabaiḋ .i. leaba urláir.
Craoiseaċ, craoisiġ .i. lann,
 bior.
Creideaṁḋa .i. creideaṁnaċ.
Cróiḋearg .i. ar ḋaṫ lán-dearg
 na fola.
Cruḋ, cruiḋ .i. croḋ, raċmas,
 stór.
Cuṁa, cuṁaiḋ .i. breab, cuṁṫa
 .i. taḃarṫaistiḋe, geallta.
Cumasc .i. coṁrac, troid.
Dá: dá gcoscair .i. má ċoscann
 tú;  dá dtigir .i. má ṫagann
 tú;  dá ḃfanar do ċuaḋas
 d’éag, agus dá n-imṫiġear
 ṫáinig mo ṡaoġal .i. dá ḃfan-
 ainn do raċainn d’éag, agus
 dá n-imṫiġinn ġeoḃainn bás.
Daḃaċ, daḃaiġ, árus foṫraigṫe.
Daoscar-ṡluaġ .i. gramraisc,
 dríodar daoine.
Deaḃaiḋ .i. troid.
Déaluiġinn .i. scarainn.
Ḋéan-sa .i. déanfad-sa.
Díoḃragaḋ, díḃriuġaḋ, díoḃ-
 racaḋ .i. caiṫeaṁ, radaḋ.
Dioġuin .i. coṁṫrom, teann,
 tiuġ;  ceadṫaċ.
Díongaḃálfainn .i. ċuirfinn díom.
Diongan .i. déanfad;  diongantar
 .i. déanfar.
Diṫionsaċ .i. le deaḃaḋ, deiṫḃir.
Do-faoṫ .i. tuitfiḋ.
Doġair, doġra .i. dóiġtean, las-
 air.
Dom-riaċt .i. do ṡroiċ mé.
Dornċla .i. cos ċlaiḋiṁ.
---
Droiḃéal .i. ball doġluaiste
 coille.
Dronġáir .i. glór.
Duirm--de ḋruim a ndraoiḋ-
 eaċta .i. de ḃarr.
Dursan .i. cruaḋ-ċás, aḋḃar
 bróin.

Eadarḃuasaċ .i. aeraċ, éadtrom,
 ’san aer.
Eanga .i. imealla.
Éaras .i. eitiġeann, diúltaiġeann.
Eidirḋealaḋ .i. scarṁain.
Eidirġleó .i. críoċnuġaḋ, soċ-
 ruġaḋ, réidṫeaċt.
Éiġṁe .i. aṫċuingiṫe.
Éimiġ .i. eiṫiġ, ḋiúltaiġ; d’éimiġ
 orainn a ṫaḃairt linn .i. ṫeip
 orainn.
Eiteaḋa .i. sciaṫáin, sleasa.
Eom .i. éin.

Fadosaiḋ .i. réiḋ.
Faġairt .i. faoḃar, fearg.
Fágálta, fágala .i. órduiġṫe
 ceileaḃarṫa, aṫċuinġṫe scar-
 aṁna.
Faoiḋe .i. impiḋe, éiġeaṁ.
Faoṁaḋ .i. géilleaḋ, aontuġaḋ;
 faoṁais .i. ġéillis.
Fear .i. gaiḃ, cuir, tairg;  fear
 fáilte .i. fáiltiġ.
Feasa .i. luċt lorga eólais.
D’ḟeidir .i. d’aiṫin, do b’eol.
Féiġ .i. géar.
Féig, féige .i. clar droma tiġe.
Feiġfiaḋ .i. luċt siḋe, sioṫ-
 ḃraḋa, a gcleasa.
Féiṫle fioḋḃaḋ .i. bláṫa no lusa
 coille.
Fiarlaoide .i. treasnuġaḋ.
Fionnóg .i. fiaċ, croṫóg liaṫ.
Fóbairt .i. taḃairt faoi, ionsuḋe.
Foċtas .i. fiafruiġeann.
Foiriseaṁ, oiriseaṁ .i. anṁain.
Folaṁain, foluamain .i. fír-
 ṁire.
Forbaḋ .i. deiġilte;  iongantaċ.
Forċoimeád .i. cosaint, faire.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>