<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


Foclóir 109

A .i. as;  a hoileán .i. ó oileán;
 a hÉirinn;  a hUltaċaiḃ;  a
 bruid agus a deacair;  a
 ċríoċaiḃ imċiana;  a luċt aon
 ṁná.
Aga .i. tamall.
Aḋnáireaċ .i. an-náireaċ;  aġaḋ-
 náireaċ .i. rian náire ar an
 aġaiḋ.
Áiġṁilleaḋ .i. fonn millte mis-
 niġ.
Ailt-niṁe .i. agus niṁ i n-a
 haltaiḃ.
Aimidiḋe .i. luċt siḋe.
Aimsir, -- dul i n-aimsir, le
 haimsir .i. dul ar ṫuarastal.
Ainiċréaċt .i. créaċt millte
Airḋeana .i. triġṫiḋe.
Airide .i. araid, giolla eaċ, fear
 carbaid.
Áiṫead .i. raṫ.
Aiṫleaiġte .i. leaġta aṫuair.
Alaḋ .i. rinn, gléas gonta.
Alltraċ .i. ṫall.
Amas .i. iarraċt, buille;  ar
 amas a ḃaet-réime a ḃunaḋ .i.
 iarraċt fá ḃunuġaḋ a réime
 gan aḋḃar.
Aṁus .i. siaġdiuir iasaċta ar
 ṫuarastal.
Anacal .i. coiṁdeaċt, cosaint,
 saorad.
Anaostaċt .i. easba ṁór-aoise
Anḃáil .i. sár-iarraċt.
Anṁain .i. fanaṁaint.
Árd-oirḋearċas .i. sár-ċáil.
Árṁaċ, árṁaiġ .i. láṫair caṫa
 agus áir.
Arraċtaċ .i. sár-ṫréan.
Aslaċ .i. gríosaḋ.
Aṫa, aṫaḋ .i. tamall, faid.
Aṫlaiṁe .i. aicliḋeaċt.
Aṫraċ .i. aiṫearraċ, aṫruġaḋ.

Báḋaċ .i. báiḋeaṁail.
Biaiḋ .i. beiḋ.
Baṫas, baiṫeas .i. mullaċ cinn.
Bioḋḃa .i. naṁa, foġlaiḋe, daor,
 duine ciontaċ.
---
Bioḋg, bioḋga .i. scannraḋ, tam-
 all tinnis.
Blaḋ .i. cáil.
Bog-ṡuiḃinn .i. leoiṫne, poṫ
 gaoiṫe.
Bolgán béice .i. púca paḋail.
Brain-eoin .i. fiaċ duḃ.
Braiċ .i. biotáille, broṫ, cuḃar.
Braiṫ .i. braṫ;  moṫuġaḋ.
Braiṫ-ḃéime .i. builliḋe fé
 ṫuairim.
Ḃraiṫfinn .i. ṁoṫóċainn;  scéiṫ-
 finn ar.
Bréid .i. éide, clúdaċ.
Braonscoiṫ,--dá barraiḃ b .i.
 de ṫoraḋ meala a rinn na
 mbláṫ.
Briaṫar .i. focal.  Tugtar mal-
 airt treó ar an ḃfocal i sna
 scéaltaiḃ so;  cuir i gcáis:
 dar ár mbriaṫar-na, dar mo
 ḃréiṫir, ar Conall; d’a ḃréiṫir
 fám’ ḃréiṫir, fóm’ ḃriaṫar.
Bruiṫ .i. broṫ.
Buaḃall .i. corn, aḋarc;  Fiaḋ-
 aile.
Buinge, bang .i. buille ráṁa.
Buinne .i. slios, cuiṁais;  corn,
 aḋarc;  scéiṫeaḋ, pléascaḋ.

Cain .i. maiṫ, fionn.
Car an ċoṁlae .i. feaḋ an lae.
Ceas .i. taom;  ceasnaiḋin, ceas-
 naoiḋin i.i taom creaṫa, fonn
 suain no codlata.
Ceasaċt .i. gearán.
Ceileaḃar .i. scaraḋ.
Cinn, do ċinn .i. do ṡocruiġ.
Cinneaḋ .i. ceapaḋ.
Cionġáir .i. fuaim.
Ciorrḃaḋ .i. leadraḋ, riastraḋ,
 bascaḋ.
Cipiḋe .i. sluaiġte, treasna, buiḋ-
 eanta.
Coḋain-ċleas .i. cleas go ḃfuil
 baint aige le éide cosanta.
Coḋain-ċneas, coḋain ċneis .i.
 éide cosanta leis an gcroiċ-
 eann istiġ.
Codroma .i. coṁṫroma.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>