<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


38 RUḊRAIĠEAĊT

Cú Ċulainn:
Mo ṁac do ṁarḃas monuair,
Conlaoċ calma claiḋeaṁ-ċruaḋ,
  Ní ṫig díom iomċur mo ṡleaġ
  D’aiṫle na n-éaċt, a Éiṁear.

  Do ḃí Conlaoċ feaḋ bliaḋna ’san ḃfeart gan tógḃáil, agus
i gcionn na bliaḋna soin do baineaḋ an gae bulga as, agus
do haḋnacaḋ a ṫaise le Coin Ċulainn ’san áit ċéadna.  Gonaḋ
í sin oiḋeaḋ Ċonlaoiċ mic Ċon Culainn go nuige sin.


                                           III
     COṀRAC ĊON CULAINN IS FEIRDIA MIC ḊUḂÁIN
                            AN COṀRAC AG AN ÁṪ
  Do ḃíodar ċeiṫre ollċóige Éireann d’aon aontaḋ i n-aġaiḋ
cóige Ulaḋ agus gan de laoċraḋ lán-táscaṁla cóige Ulaḋ
ag a cosnaṁ aċt Cú Ċulainn mac Suḃaltaiġ aṁáin, óir do ḃí
Ulaiḋ uile ’san ċeasnaiḋim an tráṫ soin, agus do ḃí Conall
Cearnaċ i gcríoċaiḃ allṁurḋa ag tógḃáil cíosa na gcuraḋ.
Ba ṁór, tráṫ, duaḋ agus doċar Ċon culainn ris an ré sin,
óir ní raiḃ lá ná oiḋċe gan coṁrac neartṁar naṁdaiġe d’a
roċtain ó ḟeariḃ Éireann agus go mórṁór ó ḟearaiḃ Connaċt
go n-a b’ann do ṁairḃ sé Cailitinn go n-a ṡeaċt maca fiċead
.i. laoċ lán-ċalma de Connaċtaiḃ.  Agus fós do ṁairḃ
Fraoċ mac Fioḋaiġ agus mórán eile de ċuraḋaiḃ agus de
ċaiṫṁíleaḋaiḃ ná háirṁiġtear annso.
  Ba ḋúr agus ba ḋoiliġ le hhÓileall Mór rí Ċonnaċt agus le
Meiḋḃ Cruaċna ba ḃain-ċéile ḋó an niḋ sin, agus do hiom-
ráḋaḋ aca cia buḋ ċóir do ċur ag coṁrac le Coin Ċulainn
tar éis gaċ niḋ ḋíoḃ san do ḋéanaṁ dó.  Aduḃairt maṫa
fear nÉireann d’aiṫeasc aenḟir guraḃ é Feirdia mac Duḃáin
mic Dáire do buḋ ċóir do ċoṁrac leis, óir ba ċodroma
coṁáṫais i gcaṫaiḃ is i gcoṁlannaiḃ iad, agus is ag aon-
ḃuime do rin siad a gceárda gaile is gaisce d’ḟoġluim .i.
ag Scaṫaiġ Ḋroiċid an Éallta, ag Uaṫaiġ Ġleanna na hUaṫaiġe
ag neaċ díoḃ ar a ċéile aċt aṁáin cleas an Ġai Bulga do ḃí
ag Coin Ċulainn.
  


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>