<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


RÉAṀRÁḊ.

  Raiḋse de’n Táin atá i “Ruḋraiġeaċt."  As scríḃniḃ
Ṁiċíl Ui Longáin a ḃaineas urṁór na scéal cé gur ċuireas
cuid díoḃ i gcomórtas le n-a saṁail i scríḃniḃ eile.  Is beag
tairḃe uaireanta scríḃne do ċur i gcompráid le ċeile.
Ḋeaneas-sa san go haireaċ le “Brisleaċ Ṁór Ṁaiġe
Ṁuirṫeiṁne” fé mar atá i scríḃniḃ an longánaiġ agus ’san
scríḃinn 23 K i nAgadaṁ Éireann.  B’e an tuairim a ḃí 
agam de ḃarr mo ṡaoṫair gur ó ḃéalaiḃ na ndaoine fuairṫeas
an dá innsin, óir do ḃíoḋ abairt áiriṫe i mír áiriṫe de’n
scéal i scríḃinn áiriṫe agus an abairt ċéadna i mír eile de’n
dara scríḃinn.  Agus fo-abairt ḃinn aistriġṫe mar soin
agam, ċonnacṫas dom go raiḃ na focail ċéadna naċ mór
i mír eile de’n scríḃinn eile niḋ ba ṡia amaċ.  Ṁoṫuiġeas
fá ḋeireaḋ gur ḃeag buaiḋte agam de ḃarr mo ḋúṫraċta aċt
aṁáin an uair ḃeaḋ focal éigin ar lár, no an scríḃinn beagán
doiléiġte.
  Le gaisce Ċon Culainn is mó ḃaineann an “Ruḋraiġeaċt.”
Tá scéalta eile ann, aċt ní léiriġid laoċas Ċon Culainn fé
mar ḋeintear annso é.  Tá “Caṫ Rois na Rioġ” ann,
cuir i gcás, agus ċuir an tAṫair Éamonn Ua hÓgáin, C.Í.,
eagar léiġeanta  air sin; tá “Oiḋe Ċlainne Uisniġ” ann
agus é le faġáil im’ eagar féin de “Ṫrí Truaġa na Scéaluiḋ-
eaċta”; tá fuadaċ Bláṫnaide ann, scéal a ċuireas i
ḃfuirm drama i “gCúroi”; agus tá gearr-innsin agam ar
“An gCoṁrac agus an Áṫ” i “nEaċtraiḋeaċt.”  Is dual
dom a ráḋ fós gur ċuir Seosaṁ Laoide cuid de "Ḃrisleaċ
Ṁór Ṁaiġe Ṁuirṫeiṁne” is de "Ḋearg-ruaṫar Ċonaill
Ċearnaiġ” i n-eagar do Ċonnraḋ na Gaeḋilge fiċe bliaḋan
ó ṡoin; aċt ní ionann a innsin siúd agus an innsin atá annso.
  Is ar éigean is gáḃaḋ a rá gur i Maiġ Ṁuirṫeiṁne do
tógaḋ Cú Ċulainn, no Seatanta, mar a ġairṫiḋe ḋe i dtosaċ.
Deirḃṡiúr do Ċonċuḃar mac Neasa a ṁáṫair .i. Deiċtire.
Ṫug sé cuaird ar a ġaoltaiḃ i nEaṁain Maċa le linn a óige.
Ḃuaiḋ sé ar ṁacaoṁaiḃ Ulaḋ i ngaċ cleas annsúd, mór-ṁór
’san iománuiḋeaċt agus i n-imreascáil.  Is fiú d’aos óg na 
haimsire seo maċtnaṁ do ḋéanaṁ ar ċlisteaċt Ċon Culainn
’san iománuiḋeaċt, agus aiṫris do ḋéanaṁ ar aos óg an 
tsaoġail úd i gcúrsaiḃ lúiṫ-ċleas agus airm-ċleas, ridireaċta
agus dílse.

iii


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>