<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


Tioḋlactaɼ ſo
dom’ ḟial-ċaɼaid ḋíliſ
MAITIÚ MACGIOLLAṖÁDRAIG
maɼ ḋeiṁniuġaḋ aɼ ẛaoṫaɼ a ẛaoġail aɼ ſon
Ċumainn Ḃuan-Ċoſanta na Gaeḋilge
iſ aɼ ſon na hÉiɼeann.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>