<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>


DEARG-RUAṪAIR ĊONAILL ĊEARNAIĠ 107

mar aon le n-a caeṁ-ċéile, agus do ċuir a béal ar a ḃéal.
“A Ċuagáin ṁ’anma,” ar sí, “a ċuraḋ agus a ċoiṁleanáin,
a aon roġa de ḟearaiḃ na talṁan uile, is iomḋa bean do ḃí
tnúṫaċ liom-sa fád’ ċeann gus anois, agus ní ḃeiḋ mé ṫar
t’éis.”  Agus do ċuaiḋ a hanam aisti, agus do haḋnacaḋ í
féin agus Cú Ċulainn le Conall, agus do ṫóg sé a liag ós a
leaċt agus do fearaḋ a gcluiċe caointe leis féin agus le
Ultaiḃ uile.
  Gurab é sin Deart-ruaṫar Ċonaill Ċearnaiġ.

MÉIDREAĊT.


Leaṫ. a
  33. fost do láṁ .. .. .. .. Deiḃiḋe Scaoilte.
  36. leaċtán so Aoinḟir Aoife      .. .. Deiḃiḋe Scaoilte.
  39. Rod-ḃia luaċ mór ’san ṁaiġ .. .. Deiḃiḋe Scaoilte.
  42. A Ċú Ċulainn ċoṁaill nglé  .. .. Deiḃiḋe Scaoilte.
  44. Feiḋm is mó, ón                                 .. Rannaiġeaċt Mór Gairid Aicleaċ.
  56. A Ċú na gcleas                              .. Bruilingeaċt ar Leaṫrannaiġeaċt Ṁóir.
  58. Dursan an t-eo óir .. .. .. Leaṫrannaiġeaċt Ṁór
  58. Cluiċe Gáire .. .. .. .. Rannaiġeaċt.
  60. Ag soin ḃuir n-ainm áig .. .. Ógláċas Deiḃiḋe.
  61. Dia ḃur mbeaṫa .. .. .. Deiḃiḋ Scaoilte.
  67. Gáir na sluaġ .. .. .. Ógláċas ar Ṡéadnaḋ nGairid.
  73. A Liaṫ Ṁaċa .. .. .. .. .. Rannaiġeaċt.
  75. A Ḋeiċne, is fás dod’ ḃullán:
bruilingeaċt, no Ógláċas ar Ṡéadnaḋ Ṁór.
  76. A ḟir, ná toirmeisc .. .. Rannaiġeaċt Ṁór Aicleaċ.
  78. Do tollaḋ mo ṫaoḃ .. .. Ógláċas ar Rannaiġeaċ Ḃiġ.
  79. Is í aisce iarrainn:
Cró Cumaisc idir Rinn Áird agus Leaṫrannaiġeaċt
  82. Eiriġ, a Laeġ .. .. .. .. Ógláċas ar Ḋeiḃiḋe.
  90. Cú Ċulainn ba haṁra .. .. Rannaiġeaċt Ṁór Aicleaċ.
  92. Aon ṁarcaċ ar an maiġ .. .. Ógláċas ar Ḋeiḃiḋe.
  95. Ceann Ċon Culainn .. .. .. Ógláċas ar Ḋeiḃiḋe.
  96. Uċ, a ċinn                          .. .. Rannaiġeaċt Mór Gairid Aicleaċ.
 100. Cuileann Breaġ .. .. .. Ógláċas Rannaiġeaċta.
 101. Ní heaḋ na cáirde .. .. .. Ógláċas ar Ḋeiḃiḋe.
 103. A Ċonaill, cia leó na cinn:
Ógláċas ar Rannaiġeaċt Ṁóir Aicleaċ.


<<<<   RUḊRAIĠEAĊT   >>>>