Crónán na mBeach


Is é Crónán na mBeach dán a scríobh Dubhglas de hÍde, an chéad uachtárán Éireann.

Blianta ina dhiaidh sin, chum Peadar Ó Riada ceol álainn dón dán seo. Is cosúil gur thug sé aire do na beacha nuair a bhí sé ina dhéagóir. Canann a chór Gaeilge an t-amhrán iontach seo.

Is féidir leat an cló a fheiceáil go huathoibríoch. Is cló a fuair mé as seanleabhar agus níl sé feiceálach ar chor ar bith gan "font-smoothing" a bheith agat ar do ríomhaire. Ansin níl sé ró-dhóna.

Téigh anseo fá choinne an CRÓNÁN NA mBEACH


Galt Barber a rinne an suíomh seo.
g a l t at folkplanet.com


Mura bhfuil IE agat, téigh anseo fá choinne mo sheanchló féin Cló: Rudhraigheacht