CRÓNÁN NA mBEAĊ.

Dúḃġlas de hÍde.


Is aoiḃinn crónán na mórḃeaċ ḃfiáin
 Ins na scoṫa fé ḃláṫ aon lá dea-ṡín,
Nuair a ḋealraíonn grian ar ċnoc is ar ḃré,
 Is gáireann an doṁan fé ṡoilse an lae.

Aċ an son is binne dá gcluintear ann
 Is é fuaim na beiċe imeasc bláṫ na mbeann,
Nuair ṡonaid sciaṫáin gach míl ar an spéir
 Is déantar binn-ċláirseaċ den ṁórċnoc go léir.

Ó taḃair dom sliaḃ fiáin le fraoċ fé ḃláṫ,
 Is spéir ġlan an tsaṁraiḋ gan smúit gan scáṫ,
Scoṫa ag dealrú im ṫimpeall go léir,
 Is crónán na mbéaċ ós mo ċionn san spéir.