<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

PAIDIR

’Íosa, a Linḃ,
Bí liom féin ;
Taḃair Do láṁ liom
I dtúis gaċ lae.

Leanḃ leat mé,
A Ṁuire ṁór,
Cuir féd ḃrat mé,
D’oíċe is de ló.

A Ḋia a ċruṫaiġ mé,
Is ṫug dom ciall,
Bí-se féin liom
Is mé ag triall.

Seol an t-olc uaim
I ḃfad ar fán,
Is bíoḋ le grá ḋuit
Mo ċroí-se lán.


72