<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>


go hÉirinn. Sa ḃfóṁar is ea imíonn na
cinn ṁóra.
  Naċ iontaċ an saol a ḃíonn ag an eascoin !
Naċ iontaċ mar a ḋeineann sí a slí amaċ
ṫar farraige agus ṫar talaṁ tirim nó go
sroiċeann sí an áit is dual agus is dúċas di !

                      ---

               AN OÍĊE

      Tá an oíċe ag titim,
      Tá an ġrian ag dul fé,
      Tá daoine ag filleaḋ
      I ndiaiḋ oibre an lae,
      Tá codlaḋ is tuirse
      Ar éan is ar uan,
      I gceann tamaillín eile
      Beiḋ an saol ina ṡuan.

                    Míċeál Ó Donnċaḋa


71