<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

TÉIĠ A ĊODLAḊ

Téiġ a ċodlaḋ, a stóirín ó,
Téiġ ċun suain, a ġrá,
Dún do ṡúile, a stóirín ó,
Is téiġ ċun suain go lá.

Tá na héin i scáṫ na dtor,
Tá na huain ina luí,
Dún do ṡúile, is éist ded ġol,
Is téiġ ċun suain, a ċroí.

Tá an ġrian tar éis dul fé,
Tá na ba sa ċró,
Dún do ṡúile anois, a lao,
Is téiġ a ċodlaḋ leo.

                               Míċeál Ó Donnċaḋa.


15