<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AN BRADÁN FEASA

  Ḃí bradán ann fadó. Bradán feasa a ḃí
ann. An ċéad duine a ḃlaisfeaḋ é ḃeaḋ
fios aige.
  Ṁaraiġ an draoi an bradán agus ċuir sé
os cionn na tine é ċun é róstaḋ.
  Ṫáinig Fionn mac Cuṁaill an treo. Ní
raiḃ i ḃFionn aċ buaċaill óg an uair sin.
  “ Tar i leiṫ, a ḃuaċaill,” arsa an draoi
leis. “ Taḃair aire don ḃradán so faid a
ḃead féin ag dul ċun an tobair. Ar do ḃás
ná dóiġ é.”


13