Barún Munchausen

     Don chéad iarracht, roghnaigh mé Barún Munchausen, scéal a thaitníonn go mór liom. Tá sé ina phearsa idirnáisiúnta anois. Creidim go bhfuil an leabhar seo as cló agus tá an cóipcheart imithe as feidhm. D'fhág mé gach rud díreach mar atá sé sa leabhar, botúin san áireamh.

     Is féidir é a chur i gcló é le do phrintéir. Agus más maith leat, is féidir brú ar an bpictiúr agus beidh fuinneog nua agat agus pictiúr níos fearr le feiceáil ann. Thart fá 200k atá i ngach ceann acu.

Nua! Ní gá bunchló a ioslódáil.

Is naisc iad na teidil ar an gclár ábhar. Brú orthu!

Téigh anseo fá choinne an Barún Munchausen


Más fearr leat é le framaí, téigh anseo Barún Munchausen


Leabhar le maisiúcháin:
  Münchhausen: Des Freiherrn Wunderbare Reisen und Abenteuer


Sliocht a tháinig Vincent air le déanaí san iris dar teideal 'Technology Ireland':
"Comhairleor mianadóireachta amháin a tháinig chun Cill Airne i 1794 ná
Rudolf Raspe, scríbhneoir agus údar The Fabulous Adventures of the
Baron von Munchausen
; fuair sé bás leis an bhfiabhras dearg le linn dó bheith ann
agus adhlacadh i reilig Cill Aodha in aice láimhe é."

Tá sliocht eile den scéal anseo agus ansin.