<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

LÁ GEAL BREÁ

  Lá breá saṁraiḋ a ḃí ann. Ḃí an ġrian
ag taitneaṁ. Ḃí an spéir gan scamall. Ḃí
a ċuid leaḃar ag Seán agus é ag dul ar
scoil.
  “ Tá an lá go breá,” ar seisean leis féin.
  “ Raġad ċun na farraige.’’
  Ċaiṫ sé na leaḃair uaiḋ. D’imiġ sé leis
agus é ag canaḋ ḋó féin:
            “ Hí ró hí,
               Naċ breá an ní
               A ḃeiṫ díoṁaoin,
               Lá geal breá
               Is an ġrian go hard.’’
Ċonaic sé éan ar ċrann.
  “Táim ag dul ċun na farraige,’’ arsa
Seán. “ An dtiocfair liom ? ”
  “ Tá obair le déanaṁ agam,” arsa an
t-éan. “ Caiṫfead gor a ḋéanaṁ ar mo
ċuid uḃ.’’
  D’imiġ Seán leis agus é ag canaḋ ḋó féin :
            “ Hí ró hí,
               Naċ breá an ní
               A ḃeiṫ díoṁaoin,
               Lá geal breá
               Is an ġrian go hard.”
  Ċonaic sé beaċ ar ḃláṫ.


7