<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>


  “ Ní ṁeilfead-sa é,” arsa an cat.
  “ Ní ṁeilfead-sa é,” arsa an ṁuc.
  “Meilfead féin é,” arsa an Circín Rua.
Ṁeil sí an coirce idir ḋá ċloiċ.
  “ Cé ḋéanfaiḋ arán de ? ’’ ar sise.
  “ Ní ḋéanfad-sa é,” arsa an madra.
  “ Ní ḋéanfad-sa é,’’ arsa an cat.
  “ Ní ḋéanfad-sa é,” arsa an ṁuc.
  “ Déanfad féin é,” arsa an Circín Rua.
Ḋein sí císte deas.
  “ Cé íosfaiḋ an císte?” arsa an Circín
Rua.
  “ Íosfad-sa é,” arsa an madra.
  “ Íosfad-sa é,” arsa an cat.
  “ Íosfad-sa é,” arsa an ṁuc.
  “ Íosfad féin é,” arsa an Circín Rua.
Ġlaoiġ sí ar a hál sicíní agus d’iṫeadar
an císte go léir.
Ċuaiġ an madra agus an cat agus an ṁuc
aḃaile agus ocras orṫu.6