<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>


Má ḃraiṫeann sé éinní ċuige tarraingíonn
sé a ṡúile isteaċ sna haḋarca-áit naċ baol
dóiḃ.
  Ní ḃíonn aon deaḃaḋ riaṁ ar an seilmide.
Snáṁann sé roimis go mall, riġin dó féin.
Má ḃíonn duine an-ṁall ann féin deirtear
go ḃfuil sé ċoṁ mall le seilmide.

                              ---

          BEANNAĊT

      Beannaċt an Linḃ
      A rugaḋ um Nollaig,
      Is beannaċt Ṁuire
      Mar aon leis,
      Go dtaga san oraiḃ
      I gcaiṫeaṁ na Nollag,
      Is beannaċt go deireaḋ
      Do ṡaoil ort.


57