<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AN SÍÓIGÍN

Ċonaic mé síóigín ṫíos insa ġleann,
Ḃí bríste beag glas air is hata ar a ċeann,
Ḃí píb ar a ġlúin is é ag seinnm go binn :
“ Mo ḃean is mo ċlann is mo ṫuirnín lín.”

Nuair a ċonaic sé mise ċaoċ sé a ṡúil,
Is dúirt liom suí taoḃ leis go gcloisinn
  uaiḋ tiúin,
Ḋeineas mar a dúirt sé; ṡeinn sé go binn :
“ Mo ḃean is mo ċlann is mo ṫuirnín lín.’’

                                         Pádraig Ó Bróiṫe.


51