<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

TOMÁS AGUS AN LEIPREAĊÁN

  Ḃí Tomás ag teaċt aḃaile ón mbaile mór,
oíċe. Ḃí tuirse air agus ṡuiġ sé ar ċlaí
an ḃóṫair. Ċuala sé an rud ag corraí
laistiġ den ċlaí. Leipreaċán a ḃí ann.
  Léim Tomás ṫar an gclaí agus rug sé
air.
  “ Taḃair ḋom do ṗróca óir,” ar seisean.
  “ Tá an t-ór i ḃfolaċ agam,” arsa an
leipreaċán. “ Tá sé curṫa fén dtalaṁ sa
ṗáirc in aice do ṫí.”
  “Taispeáin dom an áit ina ḃfuil sé,”
arsa Tomás.
  “ Taispeánfad,” arsa an leipreaċán.
  “ Ardaiġ leat ar do ġualainn mé.”
D’ardaiġ Tomás an leipreaċán ar a
ġualainn. Ṡiúil sé leis nó go dtángadar
ċun na páirce.
  “ Tá an próca óir fén ḃfeoċadán san,
féaċ,” arsa an leipreaċán.
  Ḃí ciarsúir ḋearg ina ṗóca ag Tomás.
Ċeangail sé an ċiarsúir den ḃfeoċadán.
  “ Taḃarfad cead do ċos duit,” ar seisean
leis an leipreaċán, “ má ġeallann tú ḋom
go ḃfágfaiḋ tú an ċiarsúir san áit ina
ḃfuil sí.’’


49