<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AN CAILÍN BEAG AGUS AN SPIDEOG

An Cailín Beag:
      Fan, a spideog,
      Anso os mo ċoṁair,
      Ná himiġ go fóill
      In airde ar an gcrann.

      Bíonn fearṫain is ceo,
      Bíonn sneaċta is reo,
      Bíonn donas is brón
      In airde ar an gcrann.


46