<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AṀRÁN NA GAOIṪE

      Bím ag riṫ
      Siar is soir,
      Ar tír ’s ar muir
        Ag scréaċaiġ.

      Cuirim sceon
      Ar ṡean is óg
      Ag déanaṁ gleo
        ’S ag béiciġ.

      Beirim liom
      An bád ’s an long
      Ṫar muir anonn
        Go héasca.

      Bím-se riaṁ
      Ar an sliaḃ
      Amuiġ go dian
        Ag séideaḋ.

                  An Dr. P. Ó Duinnín.


33