<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AN SEANDUINE AGUS AN T-ASAL

  Ḃí seanduine agus a ṁac ag dul ar an
aonaċ.
  Ḃí asal acu. Ḃí an t-asal ag siúl go riġin
réiḋ dó féin agus an seanduine agus a ṁac
ag siúl lena ċois.
  Ḃuail fear leo.
  “ Is mór an náire ḋuit é ! ” arsa an fear
leis an seanduine. “ Tá an buaċaill boċt
san tuirseaċ. Ná ligfeá ḋó dul ag marc-
aíoċt ar an asal.”
  “ Tá an ceart agat, a ḋuine uasail,” arsa
an seanduine agus ċuir sé an mac ar an
asal.
  Ḃuail fear eile leo.
  “ Is ait an scéal agaiḃ é,’’ arsa an fear,
“ an buaċaill óg ag marcaíoċt agus an
seanduine ag siúl !”
  Ḃí náire ar an mac. Ṫáinig sé anuas agus
ċuir sé an seanduine ar an asal.
  Ḃuail fear eile leo.
  “ Níl aon ċiall agat, a ḃuaċaill,” arsa an
fear leis an mac. “ Cad ċuige ḋuit ḃeiṫ
ag siúl agus slí don ḃeirt agaiḃ ar an
asal ? ”


23