<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

LUĊ NA TUAṪA AGUS LUĊ AN ḂAILE ṀÓIR

  Ṫug luċ na tuaṫa cuireaḋ ċun dinnéir do
luċ an ḃaile ṁóir. Ḃí bia maiṫ folláin aici
ḋi. Ḃí gráinne coirce aici. Ḃí úll dearg
aici. Ḃí cnóite milse aici.
  Ní raiḃ aon ṁeas ag luċ an ḃaile ṁóir
ar an mbia san.
  “ Conas a ṁaireann tú san áit seo ? ” ar
sise. “ Níl agat anso aċ poll beag salaċ.
Ní ḃíonn aċ droċ-ḃia le n-iṫe agat. Ní ḃíonn
sult ná spórt agat. Tá tiġ breá agam-sa


21