<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

AN CRANN SILÍN

  Ḃí tiġ beag deas ag muintir Ṡíle. Ḃí
gairdín beag ar ċúl an tí.
  “ Ba ṁaiṫ liom gairdín dem ċuid féin a
ḃeiṫ agam,” arsa Síle.
  “ Taḃarfad paiste beag cois claí ḋuit,”
arsa a haṫair.
  Ḃí áṫas ar Ṡíle gairdín dá cuid féin a
ḃeiṫ aici. Ċuir sí sliogáin ḃána ina ṫimpeall
agus ċuir sí bláṫanna deasa ag fás ann.
  Ḃí tiġ mór in aice le tiġ Ṡíle. Ḃí gairdín
mór ar ċúl an tí sin. Ḃí crann silín i lár


10