<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
MARGAḊ MAIṪ

  Fuair Seáinín ḋá ṗinginn ó n-a aṫair lá.  As
go bráṫ leis síos an tsráid.  Ċonnaic sé
péiríní deasa i ḃfuinneoig siopa.  Isteaċ leis
sa tsiopa.
  "An mór atá ar na péiríní?" ar seisean
leis an ḃfear.
  Ṫóg an fear ḋá ṗéirín 'na láiṁ.
  "Taḃarfaiḋ mé an dá ṗéirín sin duit ar ċúig
pinginne," ar seisean.
  Do ḋein Seáinín a ṁaċtnaṁ tamall.
  "An mór atá ar an bpéirín seo?" ar 
seisean annsan, agus ṡín sé a ṁéar i dtreo
péirín aca.
  "Trí pinginne," ars' an fear go mío-ṡásta.
"An ḃfuil tú ċun é a ċeannaċ?"
  "Ó, nílim," arsa Seáinín.  "Aċ féaċ," ar
seisean, "níl aċ ḋá ṗinginn ar an gceann eile
mar sin agus is féidir liom é ċeannaċ.  Níl
agam aċ ḋá ṗinginn, tá ḟios agat."


6

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.