<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
AN PRÁTA AG CAINNT

  B'ait an garsún Taḋg Ó Laoġaire.  Ba
ḋeacair é a ṡásaṁ i gcúrsaí biḋ.  D'olfaḋ sé
té seaċt n-uaire sa ló aċ ní raiḃ aon dúil 
aige sa dinnéar.  Ḃíoḋ a  ṁáṫair cráiḋte a
d'iarraiḋ é ṁeallaḋ ċun prátaí agus feoil
agus glasrái ḋ'iṫe.  Aċ do ṫárla rud ait 
tráṫnóna aṁáin.
  "Seana-ṗrátaí gan ṁaiṫ," arsa Taḋg nuair
do leag a ṁáṫair a ḋinnéar ar an mbórd,
"b'ḟearr liom-sa píosa aráin ná iad."


26

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.