<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
AN ḂÓ

  Is tairḃeaċ an t-ainṁiḋe mé óir is mé an
ḃó.  Tá meas ag gaċ éinne orm.  Ní haon
iongnaḋ é sin agus na cannaí móra bainne a 
ṫugaim gaċ lá.  Leaṁnaċt an ainm a tugtar
ar an mbainne úr san.  Is breáġ an rud le
n-ól é.  Níl aon niḋ ċoṁ maiṫ leis do ṗáistí.
Fágtar cuid de'n ḃainne ar leaṫ-taoiḃ go
ceann tamaill.  Tagann uaċtar ar a ḃárr,
agus deintear im de'n uaċtar san.  Deintear
cáis as an mbainne ċoṁ maiṫ.  Is maiṫ folláin
an biaḋ í.
  Beirim gaṁain gaċ bliaḋain.  Geiḃeann an
feirmeoir cuid ṁaiṫ airgid nuair ḋíolann 
sé mé.
  Aċ ar nós gaċ rud eile bíonn orm bás
d'ḟaġáil.  An búistéir a ṁarḃann mé.  Díolann
sé mo ċuid feola.  Mairtḟeoil an ainm a 
tugtar uirṫi.  Níl aon ṗioc díom ná deintear23

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.