<<<<   >>>>
CLÁR             leaṫ
Mise an Leaḃar           5
Margaḋ maiṫ           6
Lá na spórt           7
Tráṫ na gCeisteanna           10
Cill Ċais           12
Ar an Aonaċ           13
Ag ceannaċ bróg           15
Ag bailiú sméar           17
An suḃ           19
Fáinne Geal an lae           22
An Ḃó           23
Na hÉin sa Ċás           25
An Práta ag cainnt           26
An Ḟeoil ag cainnt           28

2