<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
AN SUḂ

  Ḃrostuiġ Síle aḃaile ó'n scoil tráṫnóna Dé
Luain.  Ċoṁ luaṫ agus ḃí an dinnéar iṫte aici
ċrom sí ar an suḃ a ḋéanaṁ.
  "Bain na gais de sna sméara ar dtúis,"
arsa Mam.
  Ḃain Síle na gais díoḃ.
  Ṁeaiḋ sí na sméara annsan.
  "An mó siuicre a ċuirfiḋ mé orṫa?" ar sise.
  "Púnt siuicre in aġaiḋ gaċ púnt sméar,"
arsa Mam.
  Ċuir Síle na sméara sa ċorcán.  Ċuir sí an
siuicre orṫa annsan agus ċroċ sí an corcán
ar an dteine.
  "Caiṫfiḋ tú iad a ċorruiġe anois," arsa
Mam, "ar eagla go mbeaḋ an suḃ dóiġte."
  Fuair Síle spún aḋmaid agus ċrom sí ar an
sméara a ċorruiġe.  Ba ġearr go raiḃ siad
ag léimriġ síos sa ċorcán.


19

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.