<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
AG CEANNAĊ BRÓG

Fear an tsiopa :  Dia's Muire ḋuit, a ḋuine
                  uasail.

Daid : Dia's Muire ḋuit is Pádraig.  Tá
       péire bróg ag teastáil uaim má's é
       do ṫoil é.

F.  Duit féin an eaḋ?
D.  Ní heaḋ aċ do'n ġarsún so.  Péire maiṫ
        láidir.
F.  Cad é an tuise a ċaiṫeann sé?
D.  Uiṁir a ċeaṫair.
F.  Seo péire maiṫ.  Bain triail asta.
       Cionnas a ṫaitniġeann siad-san leat?
Tomás : Tá an ḃróg san ro-ḃeag dom.  Tá
        sí am' ġortú annso ar an tsáil.
F.  Tá péire eile annso agam.  Tuise a ċúig
       iad.  Féaċ ort iad.
D.  An ḃfuil siad-san mór go leor duit?


15

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.