<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
AR AN AONAĊ

  Ḃí Daid agus Tomás ar an aonaċ Dé Luain
ag díol dá ḃulán.  D'imṫiġ Daid ar a sé a
ċlog ar maidin.  Ba ṁaiṫ le Tomás dul an
uair sin leis aċ ní leigfeaḋ Daid dó.
  "Tiocfaiḋ tusa isteaċ timċeall a hoċt ar
maidin," ar seisean le Tomás, "agus taḃarfaiḋ
tú an trucail agus an capall leat ċun mé do
ṫaḃairt aḃaile."13

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.