<<<<   DRÉIMIRE AN LÉIĠINN   >>>>
TRÁṪ NA GCEISTEANNA

  Ḃí comórtas leis idir cailíní Scoil Íde an
lá a fuair siad na laeṫeannta saoire.
  "Tráṫ na gCeisteanna" a ḃí aca.  B'í an
múinteoir a ċuir na ceisteanna orṫa, agus ḃí
spórt an doṁain aca.  Ba ġreannṁar na
freagraí a ṫug cuid de sna cailíní.
  "Fásann olann ar an gcaoiriġ.  Cad a 
ḟásann ar an gcat?" ars' an múinteoir le
Síle Ní Ċeallaiġ.
  "Earball!" arsa Síle láiṫreaċ.
  Do ġáir gaċ duine.  Do ġáir an múinteoir
leis.
  "Ó! Fionnaḋ!" arsa Síle annsan.
  "Is eaḋ," ars' an múinteoir, "aċ cad 'na
ṫaoḃ nár smaoin tú sara dtug tú an freagra
eile?"
  "Cad tugtar mar ainm ar an ḃfear a 
ḋeineann bróga?" ars' an múinteoir le Máire
Ní Riain.


10

Focal: © Rialtas na hÉireann, AFOST.